Velkommen til lokallag Vest-Agder

I Vest-Agder lokallag har vi aktiviteter for barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnose, samt deres familier. Ta kontakt hvis du lurer på om dette er noe for deg på vest-agder@autismeforeningen.no

Autismeforeningen i Norge er en forening for mennesker med autisme, deres foreldre, fagfolk og andre interesserte.

Vest- Agder Lokallaget er drevet av frivillige foreldre/foresatte til mennesker med autisme og mennesker som selv har en autisme diagnose.

Som medlem vil du få del i de aktiviteter som lokallaget arrangerer, få tilsendt fagtidsskriftet «Autisme i dag» 4 ganger i året, samt tilbud om kurs, møter og seminarer.
Som lokallag er vi med på å skape treffpunkt for mennesker med autisme, både barn, ungdom og voksne. Foreldre/foresatte og søsken har også behov for å møte andre i samme situasjon og da arrangeres foreldretreff og søsken kan også delta på arrangement.

For arrangement se aktiviteter

For å bli medlem trykk her.

Kontaktperson
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2023 er:

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2023 er:
Leder: Anne Cath Lindstrøm
Nestleder: Anne Cæcilie Ofstad
Kasserer: Tess Pham
Sekretær og nettansvarlig: Nancy Antonisen
Studieansvarlig/Søknadsansvarlig: Linda Ørseng

Vara:
Scott Drangsholt
Emilie Nesheim Borøy

Kontaktinformasjon: vest-agder@autismeforeningen.no
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Aktiviteter

Siste nytt fra lokallaget

Ukategorisert
Det offentlige tannhelsetilbudet til barn med autisme
Ukategorisert
Gi Grasrotandelen din til Oslo fylkeslag
Ukategorisert
Gi Grasrotandelen din til Oslo fylkeslag
Ukategorisert
Nå kan du få nyhetsbrev fra Oslo fylkeslag
Ukategorisert
Intervjuundersøkelse med familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
Ukategorisert
Nytt fra NAV Oslo og Akershus – Nytt utprøvingssenter for hjelpemidler
Ukategorisert
Medlemsmøte 5. mai 2009 – Vi hjelper deg å skrive søknader
Ukategorisert
Nytt botilbud til unge over 18 år under etablering

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer