Velkommen til lokallag Vest-Agder

I Vest-Agder lokallag har vi aktiviteter for barn, ungdom og voksne med autismespekterdiagnose, samt deres familier. Ta kontakt hvis du lurer på om dette er noe for deg på vest-agder@autismeforeningen.no

Autismeforeningen i Norge er en forening for mennesker med autisme, deres foreldre, fagfolk og andre interesserte.

Vest- Agder Lokallaget er drevet av frivillige foreldre/foresatte til mennesker med autisme og mennesker som selv har en autisme diagnose.

Som medlem vil du få del i de aktiviteter som lokallaget arrangerer, få tilsendt fagtidsskriftet «Autisme i dag» 4 ganger i året, samt tilbud om kurs, møter og seminarer.
Som lokallag er vi med på å skape treffpunkt for mennesker med autisme, både barn, ungdom og voksne. Foreldre/foresatte og søsken har også behov for å møte andre i samme situasjon og da arrangeres foreldretreff og søsken kan også delta på arrangement.

For arrangement se aktiviteter

For å bli medlem trykk her.

Kontaktperson
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2023 er:

Styret som ble valgt på årsmøtet i 2023 er:
Leder: Anne Cath Lindstrøm
Nestleder: Anne Cæcilie Ofstad
Kasserer: Tess Pham
Sekretær og nettansvarlig: Nancy Antonisen
Studieansvarlig/Søknadsansvarlig: Linda Ørseng

Vara:
Scott Drangsholt
Emilie Nesheim Borøy

Kontaktinformasjon: vest-agder@autismeforeningen.no
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Aktiviteter

Siste nytt fra lokallaget

Ukategorisert
Kurs for foreldre og aleneforeldre fra BUFetat
Ukategorisert
Oslo fylkeslag mottar 20.000 kroner fra Unicus AS
Ukategorisert
Om Bevegelsesgruppe for barn og ungdom med ASD
Ukategorisert
Matlagingskurs for voksne med Asperger syndrom
Ukategorisert
Samtalegrupper for voksne med Asperger
Ukategorisert
Samhandling med hjelpeapparatet
Ukategorisert
Bli med i styret!
Ukategorisert
Er du pårørende til en voksen med diagnose? Bli med i fokusgruppe i habiliteringstjenesten!

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer