Linker

Her vil dere finne linker til aktuelle samarbeids organisasjoner etc. Har dere noen andre dere ønsker vi skal linke til, så send et forslag på epost til oss.

De som sender oss invitasjon til kurs, forum seminar etc. vil ha informasjon om dette på sine nettsider, derfor legger ikke vi det ut på våre sider, men dere kan linke dit via oss. Mye vil dere også finne på hovedsidene våre; Autismeforeningen.
Lærings og Mestringssenteret (LMS)
Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO)

VERDENS AUTISMEDAG/WORLD AUTISM AWARENESS DAY Dette er den internasjonale siden.

RESSURSGRUPPE FOR MENNESKER MED ASPERGER SYNDROM: Les mer her:
http://www.autismeforeningen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=81:ressursgruppe-for-mennesker-med-asperger-syndrom&catid=58:generelt&Itemid=172