Lærerik Kursdag

Fredag 14.nov. inviterte Haugalandsløftet til en kursdag på tema:

Persepsjon hos personer med autisme og Asperger syndrom.

Sammen med tre ansatte i boliger for funksjonshemmede og meg som pårørende dro vi til Tysværtunet for å få med oss dette interressante kurset. Målgruppa var ansatte i PPT,barnehager, skoler, foreldre og andre som ønsket å delta.

Ellen Ekevik fra SPISS forlag forelste.

Utgangspunktet hennes var boka PERSEPSJON HOS PERSONER MED AUTISME OG ASPERGER-SYNDROM av Olga Bogdashina. Ellen Ekevik har oversatt denne boka til norsk.

Denne boka tar for seg ny forklaringsmodell basert på at mennesker med ASD har en annerledes persepsjon enn oss andre, deres sensoriske erfaringer og perseptuelle verden er så til de grader forskjellig fra vår «normale» opplevelse av de samme tingene. Dette er ikke nytt, men hun mener at denne forklaringsmodellen ligger dypere og framstår som årsaken til de andre.

Kurset ga meg mer forståelse for hvorfor min voksne sønn har så store vansker med å håndtere sanseinntrykk, både de som kommer utenfra og signaler fra egen kropp.

Det er så lett å mistolke, misforstå og dermed mishandle i forhold til atferd hos mennesker med ASD.

Dette er et kurs jeg absolutt kan anbefale.

Boka til Olga Bogdashina med heftet KARTLEGGING AV PERSEPSJON burde være noe for fagfolk som jobber med denne gruppen.

Et lite eksempel fra kurset til Ellen Ekevik:

Overbelastning og frakobling

Årsaker til overbelastning kan være:

  • Dårlig evne til å filtrere ut irrelevant informasjon eller overskuddsinformasjon
  • Forsinket prosessering
  • Hvis personen arbeider i mono men blir tvunget til å følge med på informasjon fra flere kanaler
  • Forstyrret eller fragmentert persepjon, som resulterer i angst, forvirring, frustrasjon og stress som i sin tur kan føre til hypersensivitet.

Sårbarhet for sensorisk overbelastning

  • De trenger å ha kontroll over sine omgivelser
  • Lær deg å kjenne igjen tegnene på kommende sensorisk overbelastning.
  • Prøv å forhindre
  • Gi tilbud om en rolig «øy»
  • «Førstehjelpsett» for overbelastning: briller, øreplugger, spesielle leker, jeg-trenger-hjelp-kort etc

Skrevet av EVAa

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer