Kontaktinformasjon

Leder: Anne Cath Lindstrøm: 91586020

Nestleder: Kristin Bue : 98105301

Sekretær og web-ansvarlig: Anne Cæcilie Oftstad: 98026150

Kasserer: Teresa Pham:

 

Andre styremedlemmer:

Kjellan Spinnangr

Ragnhild Angell Wennberg

Linda Rivenes

Annette Drangsholt (vara)

Trine Høyland (vara)