Invitasjon til fagseminar om skolevegring 22 februar 2017 i Stavanger

Vi ønsker velkommen til fagseminar om skolevegring. Dette er åpent for alle interesserte.

Dato: 22. februar 2017  kl. 09.00

Sted: Stavanger universitetssykehus, aulaen i sydbygget

Pris: NOK 500 ink. enkel lunsj, vil bli etterfakturert

Ellen Kleven, seniorrådgiver fra Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) Vest er foredragsholder.
Ellen har i mange år arbeidet med personer i autismespekteret i alle aldre og på alle funksjonsnivå.
Hun har hovedfag i helsefag, retning logopedi, og har vært forfatter og medforfatter på flere publikasjoner.

Kursbeskrivelse:
Skolevegring og de sårbare overgangene for elever med autismespekterdiagnoser (ASD)
Tidlige tegn på skolevegring
Når og hvorfor oppstår det?
Tidlig intervensjon ved skolevegring
Tilrettelegging i skolen for elever med ASD og skolevegring
Program

09.00-09.30: Registrering og kaffe

09.30- 12.00: Foredrag

12.00-12.30: Enkel lunsj

12.30-15.00: Foredrag forts.

Dersom du har anledning ber vi deg bekrefte din deltakelse via denne lenken:

Påmelding

Vel møtt til et interessant foredrag!