Invitasjon til åpent folkemøte/paneldebatt før valget – 4. juni kl. 18-20:00

Paneldebatt 2019:
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland i samarbeid med SAFO SørVest inviterer til paneldebatt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019.

Det er mange spørsmål vi ønsker svar på, blant annet:

  • Skal elever med særskilte behov ha kortere og dårligere skoledag enn andre elever?
  • Skal toalettbesøkene dine på jobb styres av behovene til den kommunale hjemmehjelpen? 
  • Skal rehabilitering etter en skade eller sykdom være stykkevis og delt?
  • Må arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid stille bakerst i køen?

Det vil være åpent for publikumsspørsmål og vi trenger DIN hjelp til å ta opp viktige spørsmål med våre fylkespolitikere.

Paneldebatten som sparker i gang valget finnes sted på følgende dato/sted:

Tirsdag 4. juni kl. 18-20:00
Scandic Stavanger City (rett over Tau-fergen)
Reidar Berges Gate 7
4013 Stavanger

Skrive- eller tegnspråktolk:
Om noen trenger skrive- eller tegntolk må dette bestilles direkte hos Tolketjenesten av den enkelte. Tolketjenesten gir beskjed til undertegnede om det trengs lerret (om flere trenger skrivetolker). Dette etter avtale med Tolketjenesten.

Velkommen alle sammen.

Vennlig hilsen
Marianne M. Kolnes
Fylkessekretær/Daglig leder FI-senteret
marianne.kolnes@ffo.no
51 90 63 20 (Direkte innvalg)
908 51511 (mobil)

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ROGALAND
Luramyrveien 25a, 4313 Sandnes
Telefon 51 90 63 00
ffo.no/Fylkeslag/ffo-rogaland/