Høring: Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 

Les mer

Høring: Endringer i barnehageloven

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.   

Les mer

Høring: Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.   

Les mer

Høring: Ny forskrift om gradering av pleiepenger

 

Les mer

Høring: Forskrift om arbeidstid for avlastere

 

Les mer