Autismeforeningen feirer Sjeldendagen 2020!

Siste dagen i februar (skuddårsdagen) er internasjonal dag for sjeldne diagnoser. På engelsk kalles dagen Rare Disease Day. På norsk…

Les mer

Høring: Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 

Les mer

Høring: Endringer i barnehageloven

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.   

Les mer

Høring: Forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.   

Les mer

Høring: Ny forskrift om gradering av pleiepenger

 

Les mer

Representantforslag om en helhetlig plan for autisme

Status: Forslaget er vedtatt. Innspill på denne saken rettes til annette.drangsholt@autismeforeningen.no eller post@autismeforeningen.no Stortinget har behandlet et forslag fra representanter…

Les mer

Høring: Forskrift om arbeidstid for avlastere

 

Les mer