Innkalling til årsmøte og medlemsmøte AIR 16.2.2019 Clarion Hotel Energy Stavanger

Årsmøte kl 10.30-12

Saksliste:

 1. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk
 3. Årsmelding for 2018
 4. Revidert regnskap pr. 31.12.2018
 5. Budsjett 2019
 6. Valg:
  • Representanter til styreverv
  • 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  • Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år
  • Representanter til ledermøtet 2019

Etter valget blir det en liten informasjonssak om årsplan for 2019, med muligheter for innspill fra årsmøtedeltakerne. Innspill fra medlemmer om tema til årets seminar for voksne med diagnose, fagseminar og foreldreweekend, samt andre aktiviteter.

Avslutning av årsmøtet er klokken 12:00. Pga enkel servering for årsmøtedeltagerne må vi ha påmelding. Meld dere på i linken under her.

Link til påmelding: https://goo.gl/forms/3gDwMThYyLgII1HC2

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden vår senest 10.2.19 www.autismeforeningen.no/rogaland. Vi velger denne løsningen for å spare utgifter til porto, og ber om forståelse for dette. Dersom noen likevel har behov for å få sakspapirene tilsendt pr post, bes de kontakte undertegnede.

Medlemsmøte kl 13-15

Medlemsmøte klokken 13.00 – 15.00 med foredrag av Bjørn Roar Vagle
seksjonsleder ved Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) i Helse Stavanger.

HAVO tilbyr tverrfaglige helsetjenester til pasienter over 18 år med behov for spesialisert helsehjelp på grunn av funksjonshindringer av sammensatt karakter. Utredning og oppfølgning av voksne med ASD og/eller atferdsvansker inngår i tjenestene samt blant annet samtalegrupper for voksne med Asperger syndrom. Det samarbeides tett med kommunene gjennom blant annet veiledning, undervisning og opplæring.

Bjørn Roar Vagle er utdannet vernepleier med Mastergrad i Læring i komplekse systemer, han har nærmere 20 års erfaring fra arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, deriblant ASD. Han har tidligere holdt foredrag og innlegg om Autismespekter og Asperger syndrom, blant annet ved åpne forelesninger i 2016. Bjørn Roar er opptatt av brukermedvirkning og gode tverrfaglige samarbeid til pasientenes gode. På medlemsmøtet vil han si noe om HAVO og de tjenester som tilbys voksne med ASD i Helse Stavanger og hvordan samarbeidet med pasienter, pårørende og kommunene fungerer i forhold til tilrettelegging for ASD.

Program medlemsmøte (2×45 min): Om brukerrettigheter, forventninger og rammer knyttet til det å motta tjenester i eget hjem.

 • Hva kjennetegner en god miljøarbeidertjeneste?
 • Hvilke rettigheter har pårørende til informasjon og medvirkning?
 • Finnes klare løsninger på praktiske, etiske og faglige utfordringer i samarbeidet? Eksempler, refleksjon og anbefalinger
 • Hva innebærer selvbestemmelsesretten, og kan det gjøres innskrenkinger?

Link til påmelding: https://goo.gl/forms/3gDwMThYyLgII1HC2

Mvh. Ruth Gravdal
Styreleder, Autismeforeningen, Rogaland fylkeslag

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer