Innkalling årsmøte AIR 15.2.2020

Clarion Hotel Energy Stavanger kl 10.30 – 12.00

SAKSLISTE ÅRSMØTET 2020

 1. Godkjenning av dagsorden og saksliste
 2. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere og tellekorps 2 stk
 3. Årsmelding for 2019
 4. Revidert regnskap pr. 31.12.2019
 5. Budsjett 2020
 6. Valg
  – Representanter til styreverv
  – 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  – Valgnemnd, 3 personer velges for 1 år
  – Representanter til ledermøtet 2019

Etter valget blir det en liten informasjonssak om årsplan for 2020, med muligheter for innspill fra årsmøtedeltakerne. Innspill fra medlemmer om tema til årets seminar for voksne med diagnose, fagseminar og foreldreweekend, samt andre aktiviteter. 

Avslutning av årsmøtet er klokken 12:00. Pga enkel servering for årsmøtedeltagerne må vi ha påmelding. Meld dere på i linken under her.

Link til påmelding: https://forms.gle/LjKFRngsATmRRHxg8 

Medlemsmøte klokken 13.00 – 15.00 med foredrag av Psykolog Oda Høieggen Steensæth og Pedagog Marit Skrabberud fra BUP kommer og forteller om nylig oppstartet behandlingstilbud med samtalegrupper for ungdommer i Stavanger og Sandnes. I tillegg vil de si noe om utredning og oppfølging i spesialisthelsetjenesten, hvordan dette foregår og hvem det er rettet mot. For eksempel hvilke “opptakskrav” som gjelder for samtalegrupper. Begge to jobber med behandling og utredning av barn og ungdom med ASD og har bred erfaring og kjennskap til tilbud før, under og etter diagnose.

For dere som bare vil på medlemsmøtet, meld dere på i linken under her:

Link til påmelding: https://forms.gle/iTJ6beYVvyD6x9Eq5

Sakspapirer vil bli lagt ut på nettsiden vår senest 10.2.2020. www.autismeforeningen.no/rogaland. Vi velger denne løsningen for å spare utgifter til porto, og ber om forståelse for dette. Dersom noen likevel har behov for å få sakspapirene tilsendt pr post, bes de kontakte undertegnede.

Mvh Ruth Gravdal

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer