Hva er gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser?

Publisert , oppdatert Tema: Barnehage, Individuell plan og individuell opplæringsplan, Skole

Autismeforeningen utarbeidet i 2014 en serie av fire hefter, som beskriver det pedagogiske tilbudet til barn og ungdommer med ASD – Førskolebarn med ASD, Barn med ASD i barneskolen, Ungdom med ASD i ungdomsskolen og Ungdom med ASD i videregående skole.

Målgruppen er i første rekke pårørende til barn og ungdommer med ASD, pedagogisk personale og andre som er involvert i arbeidet for diagnosegruppen.

Hensikten er å gi kortfattet informasjon om diagnosegruppen og hva et godt pedagogisk tilbud til gruppen inneholder.

Heftene kan leses her, eller lastes ned i skjermvennlig oppslagsformat og bestilles i papirversjon fra post@autismeforeningen.no. Send oss en e-post med antall og fakturainformasjon med navn og adrresse. Papirversjonen koster 25 kr pr. stk eller 80 kr for alle fire + porto.

Nedlastning:

Les andre saker om: