Informasjonsbrev til nye medlemmer

Velkommen som medlem i Rogaland fylkeslag!

Vi er rundt 500 medlemmer i vårt fylkeslag, fordelt på de aller fleste kommuner. Medlemmene er personer med autismespekterdiagnose (ASD), foreldre og andre pårørende til barn og voksne med ASD, samt fagpersoner og andre interesserte.

Fylkeslaget driver medlemsrettet arbeid parallelt med interessepolitisk arbeid. Her kommer litt informasjon om hva du som medlem kan delta i:

Du som er over 18 år og har ASD, har mulighet for å delta på treff og ulike aktiviteter sammen med andre unge/voksne med ASD. Det finnes en gruppe som kommer sammen til pizzakveld, bowling, museumsbesøk, båttur o.a. Oluf Herlofsen er kontaktperson for gruppa. Du vil få informasjonsbrev via epost med invitasjon og opplysninger i god tid på forhånd før hvert treff.

Vi gjør også oppmerksom på Ressursgruppen for personer med Asperger syndrom

Dere som er foreldre eller pårørende til barn eller voksne med ASD: Har dere noengang savnet å snakke med noen som forstår? I fylkeslaget finner du personer du kan ta kontakt med som er «i samme båt». Det kan være godt og nyttig å kontakte noen som har lenger erfaring og lært mye gjennom flere år som foreldre til barn med ASD. Kontakt våre likepersoner, disse er der for deg!

Mange har nytte og glede av å være med i en likepersonsgruppe – der kan man dele erfaringer og utveksle tips og råd. Det kan være mammagruppe, pappagruppe eller gruppe for begge foreldre. Det finnes grupper både i Haugesund og Egersund. Kanskje er det behov for en gruppe i Sandnes og Stavanger? Meld behov til oss, så kan vi sette dere som er interessert i forbindelse med hverandre.

Noen foreldre har dannet grupper for sine barn for å legge til rette for sosial kontakt og vennskap. Barna sammen med foreldrene møtes til forskjellige aktiviteter: spill, tur, tegning, disco m.m. Det finnes guttegrupper og jentegrupper, og i Stavanger finnes også en treningsgruppe (gym, ballspill etc) for jenter og gutter med ASD.

Ønsker du å delta i en gruppe, kontakt

Lill Wenche Midtbø Evensen (likeperson-grupper) tlf. 941 99 883   epost: likem.koordinator.ain.rogaland@gmail.com

Tove Nymoen (jentegrupper) tlf 915 68 596  epost:  kasserer.ain.rogaland@gmail.com

Marianne Rønneberg (guttegrupper) epost: fru.ronneberg@gmail.com

Merete Fjermestad (treningsgruppe) tlf. 90571879

For familier: Hvert år, andre søndag i juni, har vi aktivitetsdag for hele familien på Dysjaland gard i Sola, og i november møtes vi til julebuffé (likepersonstreff med julemat!)!

For foreldre har vi foreldreweekend (uten barn, likeperson-treff) på hotell  i slutten av oktober, og fredagen i forveien har vi faglig seminar: Foredragsholder med aktuelt tema – for foreldre, fagpersoner og andre interesserte.

Informasjon om møter, aktiviteter, aktuelle saker og tema sender vi dere medlemmer i form av nyhets-/informasjonsbrev. Det vil komme via epost cirka en gang i måneden.

Interessepolitisk arbeid er også svært viktig for oss.

Sentralstyret og kontoret i Oslo jobber i forhold til nasjonale myndigheter og instanser, mens fylkeslagene jobber mot kommuner og fylker.  Landsmøte-vedtatt arbeidsprogram er styrende også for fylkeslagenes interessepolitiske arbeid.

Fokusområder for perioden 2014-2016:

  • Eget hjem/bolig
  • barnehage og skole
  • arbeid
  • kompetanseheving/kompetanseutvikling.

Vi anbefaler å kikke innom nettsidene jevnlig, både fylkeslagets og autismeforeningen.no

Andre anbefalte nettsteder:

MERK: Vi i fylkeslagets styre er alle foreldre, ikke fagpersoner. Får vi henvendelser som krever faglig ekspertise, vil vi henvise til faglige instanser. I noen tilfeller kan det være nyttig å kontakte Faglig råd i Autismeforeningen i Norge.

Ikke nøl med å kontakte oss om det er noe du lurer på!

Med vennlig hilsen

Autismeforeningen i Norge, Rogaland fylkeslag

Lene Høigård, leder.

Tlf. 953 65 013

epost: rogaland@autismeforeningen.no

PS: Hvis vi ikke tar telefonen, send en sms (eller epost), så ringer vi deg tilbake. Du kan også ringe til en annen i styret.