Informanter søkes til masterprosjekt i Helse- og Samfunnsfag(tverrfaglig)

Informanter søkes til masterprosjekt i Helse- og Samfunnsfag(tverrfaglig): «Hvordan opplever elever med Asperger syndrom videregående skole? Med fokus på behov og erfaringer med sosial støtte og tilrettelegging.»

Jeg ønsker å intervjue deg som selv er kjent med at du har Asperger Syndrom. Du er mellom 18 og 23 år og går i ordinær klasse på videregående skole, eller du har avsluttet videregående i løpet av de 2 siste årene. Alle informanter er anonyme. De som velger å delta kan trekke seg uten konsekvenser.
Ta kontakt for ytterlige informasjon ved henvendelse til:

Ranveig Gundersen tlf 92486730

Mail: ranklu@icloud.com