Styret i Hordaland fylkeslag

Her er en presentasjon av styret for 2020 og tilhørende kontaktinformasjon.

 

Leder

 

Elisabeth Johansen

 

Nestleder

 

Kristin Whitehouse

Styremedlem

 

Åslaug Kalstad

 

 

Styremedlem Linda Haugland  
Styremedlem

Hildegunn Lerudsmoen

Styremedlem

Margrethe Kalsås

 

Varamedlem

Olaug Nilssen

Varamedlem

Iren Jensen

 

Top