mars, 2020

ALLE VÅRE AKTIVITETER ER INNTIL VIDERE AVLYST

ALLE VÅRE AKTIVITETER ER INNTIL VIDERE AVLYST

På grunn av Koronaviruset  har vi gjort en vurdering og velger å avlyse alle aktiviteter inntil videre. Viser blant annet til anbefalinger fra FFO.  Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på nettsidene våre og Fb-sidene våre, som vi hele tiden vil holde oppdatert med hensyn til aktivitetene. De som er påmeldt den enkelte […]

Read More →

Read More →

Top