oktober, 2018

Vellykket høstseminar

Vellykket høstseminar

Vellykket Høstseminar i Hordaland Hordaland Fylkeslag arrangerte Høstseminar lørdag 20. oktober på Sandsli i Bergen. De fremmøtte fikk høre et interessant foredrag fra forsker og lege Maj-Britt Posserud, nydelig sang fra Tone Rose Bratland og en gripende historie fra Stian og Cathrine Orm. De driftige damene i styret i fylkeslaget åpnet seminaret med å presentere […]

Read More →

Read More →

Vi har hatt møte med politisk ledelse i Bergen kommune

Vi har hatt møte med politisk ledelse i Bergen kommune

Torsdag 25. oktober hadde Autismeforeningen, Hordaland Fylkeslag, et oppfølgingsmøte med den politiske ledelsen i Bergen kommune. På møtet deltok helsebyråd Rebekka Ljosland, skolebyråd Roger Valhammer og sosialbyråd Erlend Horn. Vi hadde en ganske omfattende liste over tema vi ønsket å ta opp og rakk gjennom mye, men ikke alt. Satsing på tidlig innsats Bedre kompetanse […]

Read More →

Read More →

Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene – Autismeteamet

Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene – Autismeteamet

Foreldreveiledningsprogrammet De utrolige årene for barn med autismespekterforstyrrelse vil starte opp i januar/februar 2019 og vil gå over 12 uker, med ukentlige 2 ½ timers møter. Temaene som dekkes i programmet er blant annet kontaktetablering gjennom barnestyrt leik og barnets interesser, utviklingsstøtte i forhold til begreper og språk, emosjoner og emosjonsregulering og sosiale ferdigheter. Andre […]

Read More →

Read More →

Pizzatreff!

Pizzatreff!

Autismeforeningen har gleden av å invitere sine medlemmer til nytt treff på Peppes Pizza – Ole Bulls plass, søndag 18. november kl. 16.00. Påmelding til hordaland@autismeforeningen.no

Read More →

Read More →

Invitasjon til medlemstreff onsdag 14. november

Invitasjon til medlemstreff onsdag 14. november

Autismeforeningen i Norge, Hordaland fylkeslag, har gleden av å invitere medlemmene til en spennende samtale om hvordan man ivaretar parforholdet når verden stormer rundt en. Petter Myhrer-Næss jobber til dagen som familieterapeut hos Bjørgvin familierådgivningskontor og har en egen praksis hos Askele familieterapeuter. Han har 20 års erfaring i arbeid med barn og voksne med […]

Read More →

Read More →

Vil du delta i forskningsprosjektet  ”Skolehverdagen for elever med Aspergers syndrom”?

Vil du delta i forskningsprosjektet ”Skolehverdagen for elever med Aspergers syndrom”?

Eli Lønseth Brakstad er mastergradsstudent ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. I sin masteroppgave ønsker hun å intervjue ungdommer i alderen 18-25 år med Aspergers syndrom om deres skolehverdag. Håpet er at de erfaringene de deler kan være nyttig læring for lærere som har elever med Aspergers syndrom i sine klasser. Se […]

Read More →

Read More →

Top