september, 2016

Aktiviteter i regi av Autismeforeningen

Aktiviteter i regi av Autismeforeningen

Vi minner også om aktivitetene som er i regi av Autismeforeningen, og håper at flest mulig har ønske og mulighet til å benytte disse tilbudene

Read More →

Read More →

Høstseminaret 2016

Høstseminaret 2016

Årets høstseminar arrangeres på Scandic Bergen Airport 22 – 23 oktober og temaet i år er : «Fra barn til voksen – ulike utfordringer«.

Read More →

Read More →

Top