Gratis SFO i Stavanger kommune f.o.m. 5. trinn

Gladmelding! Flere år med interessepolitisk engasjement fra vår side har resultert i at Stavanger kommune endelig gjør SFO gratis fra og med 5. trinn. Stavanger er da i godt selskap med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg.

Vi jobbet litt kulissene i starten, men etter at vi høsten 2017 inngikk samarbeid med flere lokale interesseorganisasjoner og profilerte saken i media, begynte snøballen å rulle. Her bidro Norsk Forbund for utviklingshemmede og Handikappede Barns Foreldreforening veldig sterkt, noe vi er svært takknemlige for.

Det ble også startet en Facebookgruppe for å skape engasjement rundt saken nasjonalt, siden det er forskjellig praksis i rundt om i kommunene. Gruppen har pt 418 medlemmer. Her kan man få gode råd om hvordan man kan gå til verks i egen kommune for å avskaffe praksisen med å ta betalt for SFO etter 4. trinn. Nå er det også blitt nasjonalt fokus på saken. SV har fremmet sak for Stortinget. Og Ap kommer etter. https://www.facebook.com/groups/1900464286937373/

I Stavanger engasjerte vi oss i forkant av budsjettbehandlingen. Noe som resulterte i at det i budsjett for 2018 ble flertall for å redusere betalingen med 60 % fra høsten 2018. Vi var glade for prisreduksjonen, men jobbet videre for fullt betalingsfritak. Det viste seg å være bred politisk enighet om dette prinsippet, og fra høsten 2019 blir det altså gratis SFO fra 5. trinn!

Tidligere fylkesleder, Inger Skjold, har representert fylkeslaget i saken. I tillegg var det lokale, engasjerte mødre og tillitsvalgte fra Handikappede Barns Foreldreforening, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Ups & Downs. Det viser seg at det lønner seg å samarbeide på tvers av organisasjonene. Vi har mange felles mål.

Men det er fortsatt flere kommuner i Rogaland (og ellers i landet) som ikke er bevisste på denne problemstillingen, eller som ikke tar innover seg at SFO etter 4. trinn i praksis må ses på som en form for avlastning. Det bør ikke være slik at foreldre må betale for tilsyn av sine handikappede barn for at de selv skal kunne delta i arbeidslivet på lik linje med andre.