Gode tips og råd

Man har fått diagnose på sitt barn – hva nå, etterpå??

Meld deg inn i Autismeforeningen, der vil du få muligheten til å treffe andre som er i og har vært i din situasjon. Vi har erfaringer fra forskjellige aldersgrupper, og vi arrangerer både treff og arrangement for familien, foreldre, de med diagnose, jente og guttetreff (grupper er dannet etter våre samlinger)

Er man foreldre til et barn som har fått diagnose, har man forskjellige rettigheter, både fra kommunen og fra NAV.

Det må aller først søkes om Hjelpestønad, (dette har man rett på, men det kommer an på hvor mye ekstraarbeid du har i forhold til hva trinn/utbetaling du får). Når barnet er under 18 år utbetales dette til foreldrene, og når de er over 18 år får de trinn 1 utbetalt til seg selv. Søknaden må begrunnes godt for at dere skal slippe å anke – dette er en god del arbeid, så sett av god tid, og husk å ta fram de dårlige dagene!  Hjelpestønad gis i flere satser, de yngste får først sats 1, og får man sats 2 kan man være fornøyd, og så søke siden om sats 3 når barnet blir større, og avstanden fra hva vanlig fungerende barn klarer på egenhånd også har økt. Det er avviket fra ‘normalen‘ som avgjør om hva sats du får.

Hjelpestønad – vi har en liste med tips, som er gode momenter å ha med i søknaden, den laster du ned her; Tips hjelpestønad. Når søknad om hjelpestønad skal utfylles på nytt, eller for første gang, har vi mulighet for å hjelpe til. Fylkeslaget har også mulighet til å hjelpe medlemmer med tips til fornying av stønaden når det er behov for dette. Send oss en mail med forespørsel, så kan dere få hjelp til å få med alt det viktigste så dere slipper å få avslag, og bruke tid på å anke. Mail til fylkeslaget.

Grunnstønad – Er litt mer vanskelig å få godkjent, da har man ekstra utgifter til klær, medisiner, førerhund etc. Les mer på nettsidene til NAV.


Ledsagerbevis er også greit å ha, da har man mulighet til å få gå på litt forskjellige arrangementer, rimeligere å komme inn på muséum, teater, Legoland og andre parker etc. rundt omkring. Et ledsagerbevis er et bevis som deles ut til en person som trenger en ledsager nå de skal ut på ting/aktiviteter etc. og ikke klarer seg alene. Dette beviset deles ulikt ut fra kommune til kommune, men oftest er det fra alderen 8 år, men det går an å få beviset før, ved å begrunne at barnet trenger å få sosialisert seg sammen med familien før det skal ut med skolen og klassen – og  da er det litt mer kaos. Begrunn at det er bra for barnet å gjøre det litt om litt, og sammen med familien/støttekontakt/venner – så kan det være at det utstedes før 8 års alder. Ord som er gode å bruke i søknader til NAV er blant annet ‘hensiktsmessig og nødvendig’. Dette får man ved å kontakte kommunene, og der de har et ‘Bestillerkontor‘ er gjerne der en får hjelp til å søke om og å få Ledsagerbeviset.


KJØRING/HENTING

Når barnet er over 10 år kan det søkes gjennom fylkeskommunen om ‘TT-kort‘ (+ legeerklæring fra fastlegen med begrunnelsen – som du forklarer først til fastlegen om hva behovet for ditt barn er) – fastlegen har skjemaet, eller du kan lese mer her. Med TT-kortet får du en sum på kortet tildelt 2 ganger i året (1/1 og 1/9), du betaler kun 20% av kostnaden det var for turen, resten dekkes av beløpet som ligger i kortet. Dette kan være aktuelt og nyttig dersom det er problemer med å få fraktet barnet til og fra fritidsaktivitet eller til byen/kino etc. Det gir en trygg reise fram og tilbake, og kan gi dere foreldre en god avlastning fra en ellers travel hverdag. Husk at det må begrunnes med problemet med at barnet har probmemer med å komme seg til og fra på egenhånd pga at diagnosen gjør at de lett kan glemme ut hva de skal og dermed ikke komme seg fra A til B som var avtalt først. Det er også mulig at man her også fyller et krav for å få et vedtak under punktet ‘transport’ under ‘grunnstønad‘ – sjekk nøye sidene til NAV.


LEGATER

Det går an å søke støtte gjennom legater, der er minnefond og andre personer som har satt av penger til andre trengende, men enhver må lese gjennom og finne det som de selv kvalifiserer for. Ta en titt i Legathåndboka, og sjekk opp!

Ønsker du hjelp og forslag til hvilke legater du kan søke, kan du gå inn på Legater.nu, fylle ut et skjema, og dersom de finner legater for deg, betaler du kr 200,- for å få dem tilsendt pr. e-post. Det kan være verdt et forsøk. Husk at legater ofte er opprettet for mange år siden, og har endel kriterier å fylle for å være en verdig mottaker, så les nøye før du søker.


ARBEIDSSØKERE MED ASPERGER SYNDROM

Les mer utfyllende på nettsidene til foreningen sentralt; (LINK)

Aspergerbedriftene; Her er sitert informasjon fra deres nettside: ‘Aspergerbedriftene SA er et selskap som blant annet arbeider med å etablere egne bedrifter hvor vi kan ansette mennesker med Asperger syndrom, i stedet for at de skal leve et passivt liv på uføretrygd. Vi arbeider innen fire områder: etablering, opptrening, formidling og rådgivning.»


Kontakt oss gjerne for flere tips på mail. (hovedmailen)

Følg med også på LMS sine sider, der har de ofte små kurs for de som er i ‘startfasen’ og nye innen diagnosen. Kontakt også likemennene våre, for de er der for deg!


Ungdommer; Elever i ungdoms- og videregående har ofte svært vanskelig for å klare å gjennomføre en ’tilfredsstillende’ stiloppgave. De svarer kanskje med enkle ord, bruker samme ord flere ganger, utdyper ikke og oppgaven blir dermed levert ‘ufullstendig’ og de får derfor ofte en lav karakter, selv om de har brukt masse tid på å finne ut hvordan de skal besvare. De kan bli stresset fordi de ser at medelevene skriver og de vil så gjerne sette igang selv, men finner ikke utav det, og så blir alt bare kaos i hodet. Etter et kurs fylkeslaget hadde i mars 2014, fikk vi vite at elever med ASD og andre vansker kan få lov til å ha et enkelt hjelpemiddel til bruk under tentamen- og eksamensoppgaver. Dette hjelpemiddelet skal være godkjent for å ha med seg på prøvene, men for at dette skal være til full utnyttelse for eleven MÅ eleven og lærer/assistent ha gått gjennom dette på forhånd. På den måten vet eleven hvor å lete etter tipsene og rettledningene. Det dreier seg kun om veiledninger om hvordan bygge opp f.eks. en stil, og andre huskeregler for at det skal kunne få med seg alt de trenger i oppgaven. Dette kan lages i samarbeid med lærer/assistent og tilpasses den enkelte eleven.


Familiesituasjoner: Last gjerne ned heftet som er utgitt av Autismeforeningen i Norge med støtte fra Extra Stiftelsen, eller les det på nettet, det er veldig flott hefte, med gode historier og med flotte illustrasjoner fra en dyktig tegner! Heftet ‘Autisme og familieliv’.