Autismeforeningens forskningsfond og studiestipend

Stiftelsen Autismeforeningens gavefond ble opprettet av Landsforeningen for autister (nå Autismeforeningen i Norge) i 1992 for midler som ble donert til foreningen til beste for mennesker med diagnose innen autismespekteret.

Stiftelsens navn er fra 1.januar 2006 endret til Autismeforeningens forskningsfond og studiestipend.

Stiftelsens formål er å yte bidrag til forskning og studiestipend for fagpersoner som arbeider med mennesker med diagnose innen autismespekteret.

Les mer i stiftelsen statutter.

Org. nr: 979647336
Bankgiro: 6061.56.52639

Skattytere kan kreve fradrag for gave til Autismeforeningen. Gaven må være pengebeløp og minst 500 kroner samlet til Autismeforeningen i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 12 000 kroner per år.