Om organisasjonen

Autismeforeningen i Norge sitt organ med øverste myndighet er Landsmøtet. Dette holdes hvert andre år på forskjellige steder i landet. Alle medlemmer har møte- og talerett, men bare utvalgte delegater har stemmerett.

Ledermøtet består av foreningens sentralstyre og en representant for hvert fylkeslag. Vanligvis er det leder i fylkeslaget som er representant til ledermøtet, men andre medlemmer av fylkeslagets styre kan også bli delegert til ledermøtet. Det er ledermøtets ansvar å godkjenne budsjett for påfølgende år.

Autismeforeningens daglige arbeid ledes av sentralstyret som skal arbeide for å gjennomføre det langtids- og arbeidsprogram som er vedtatt på Landsmøtet. Sentralstyret velges på landsmøtet og består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Mellom sentralstyremøtene er det et arbeidsutvalg bestående av foreningens leder, nestleder og sekretariatsleder som har ansvar for driften.

Sekretariatet har som oppgave å følge opp medlemmene og medlemsregisteret, ha kontakt med publikum og drive veiledningstelefonen og utføre oppgaver på oppdrag av sentralstyret.