Foreldre gruppe Flekkefjord og omegn

Invitasjon til foreldre/foresatte av barn med ASD (Autismespekterdiagnose).

Autismeforeningen Vest-Agder fylkeslag ønsker å starte opp en foreldregruppe som er lokalisert vest i fylket.

Foreldregruppen kan fungere som en samtalegruppe der vi kan dele erfaringer og gjerne være til støtte og hjelp for hverandre.

I første omgang ønsker vi å se om det er interesse for en slik gruppe, og inviterer derfor til et uforpliktende treff for både medlemmer og ikke-medlemmer av Autismeforeningen.  

TID: ONSDAG 31. MAI KL. 19.00-21.00

STED: SPIRA KULTURSENTER FLEKKEFJORD, KONFERANSEROM 1. ETG. (Adr.: Elvegaten 1, 4400 Flekkefjord)

Påmelding innen fredag 26. mai til Lillian Kallevåg

E-post: kalleredd@hotmail.com

Sms: 91747247

Håper vi sees!