Tema

Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Hammerfest, Thon hotell, lørdag 12.03.2016 Tilstede: 7 medlemmer Sonja Falch, Elin Irene Andersen, Britt Unni Pedersen, Bente Mathisen, Stig Are Brun, Ingebjørg Thorbjørnsen, Gunnhild Berglen. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2. Valg av møteleder og referent Møteleder: Gunnhild Berglen Referent: Ingebjørg Thorbjørnsen 3. Godkjenning av […]

Read More →

Read More →

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Målgruppe: Personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser. Kurset gir bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene innenfor autismespekteret. Både teoretiske aspekter som klassifikasjon, komorbiditet, lovverk og offentlige reguleringer, men også praktiske strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) vil bli presentert. Målet er […]

Read More →

Read More →

Nettverkssamling

Nettverkssamling

Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen inviterer til nettverkssamling i Hammerfest for alle som er pårørende til barn og unge som har Autismespekterdiagnoser (ASD Fredag 11.mars kl 18.00 Hammerfest Vi møtes på Peppes og spiser pizza sammen. Erfaringsutveksling. Send gjerne spørsmål på epost før møtet om du vil. Alle er velkommen! Med eller uten medlemsskap, om barnet […]

Read More →

Read More →

ÅRSMØTE 2016

ÅRSMØTE 2016

Til alle medlemmer i fylkeslaget! INNKALLING TIL ÅRSMØTE Det innkalles til årsmøte i Finnmark fylkeslag av Autismeforeningen i Norge. Tid: Lørdag 12. mars kl. 10.30 Sted: Thon hotell Hammerfest Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding 2015 4. Godkjenning av regnskap 2015 5. Budsjett 2016 […]

Read More →

Read More →

Jungelhåndboka 2014

Jungelhåndboka 2014

Trenger du hjelp til å finne fram i paragrafjungelen? Da er kanskje Jungelhåndboka 2014 noe for deg. Boka er snart klar for salg, men kan bestilles allerede nå. Jungelhånboka er den eneste oppdaterte guiden gjennom lover og rettigheter innen velferdsretten. Jungehåndboka er unik. Alle aktuelle lover og rettigheter innenfor velferdsretten revideres hvert år. Boka er delt […]

Read More →

Read More →

Top