Synnøve

Årsmøtereferat 2016

Årsmøtereferat 2016

Referat fra årsmøte i Hammerfest, Thon hotell, lørdag 12.03.2016 Tilstede: 7 medlemmer Sonja Falch, Elin Irene Andersen, Britt Unni Pedersen, Bente Mathisen, Stig Are Brun, Ingebjørg Thorbjørnsen, Gunnhild Berglen. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent. 2. Valg av møteleder og referent Møteleder: Gunnhild Berglen Referent: Ingebjørg Thorbjørnsen 3. Godkjenning av […]

Read More →

Read More →

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Frittstående Kurs i Autismespekterforstyrrelser (ASF) v/ NTNU

Målgruppe: Personer som ønsker å dyktiggjøre seg i arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser. Kurset gir bred innsikt i og en god forståelse av de ulike tilstandene innenfor autismespekteret. Både teoretiske aspekter som klassifikasjon, komorbiditet, lovverk og offentlige reguleringer, men også praktiske strategier for tilrettelegging og behandling for mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) vil bli presentert. Målet er […]

Read More →

Read More →

Top