Synnøve

ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

i Autismeforeningen i Finnmark avholdes 9.mars 2019 klokken 10.00 – 14.00 i Karasjok på Scandic Hotel Vanlige årsmøtesaker. Det gis ikke støtte til reise og opphold i forbindelse med kurshelgen.

Read More →

Read More →

Innføringskurs om autisme – MAI 2018

Innføringskurs om autisme – MAI 2018

24.05.2018 , Barnehabiliteringen, Tromsø HABU v/Autismeteamet inviterer til innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser. Link til mer informasjon finnes HER PÅMELDING 18.05.2018

Read More →

Read More →

LANDSMØTE 14 – 15.april 2018

LANDSMØTE 14 – 15.april 2018

Landsmøtet 2018 ble denne gangen arrangert i Trøndelag, nærmere bestemt i Hell. Det var 2 representanter fra styret i Finnmark fylkeslag som deltok; Gunnhild Berglen og Synnøve Pettersen. ———————————————————————————————————————————————– Hva er landsmøtet? Landsmøtet er foreningens høyeste bestemmende organ, og dets oppgaver og plikter fremgår av foreningens vedtekter. Autismeforeningens Landsmøte arrangeres annen hvert år. Landsmøtet består […]

Read More →

Read More →

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE – FINNMARK FYLKESLAG Sted: Alta Dato: 10.02.2018 Saksliste Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Det var 10 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Til sammen var det 11 personer tilstedet på årsmøtet. De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent Sak 2 Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Innkalling og sakliste ble godkjent. Sak 3 Velge […]

Read More →

Read More →

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017

Antall medlemmer: Det er 94 medlemmer Møter – aktiviteter – arrangementer Styremøter: 10 styremøter på Skype og to arbeidsmøter med deler av styret i forbindelse med kurs, ett felles styremøte med fylkesstyret i Troms. Aktuelle/spesielle saker: Kurs om spesialundervisning og tilrettelegging i kroppsøvingsfaget, Synlighetsprosjektet, Informasjonspakker til alle skoler i fylket. Medlemsmøter: 5 i Kirkenes og 1 […]

Read More →

Read More →

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom

Lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier) inviterer til lærings- og mestringskurs for foreldre med barn/unge med autisme/Asperger syndrom på Gudbrandsdal leirskole, Fagerhøy i juli. Det er to kurs; ett for barn og ett for unge. Uke 26 – Kurs 1: 25. juni – 01. juli Kurs for familier med barn med en autismespekterdiagnose i […]

Read More →

Read More →

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 Styrets sammensetning: Leder: Gunnhild Berglen, Svanvik Nestleder: Line Elida Pedersen, Bugøynes Kasserer: Ingebjørg Thorbjørnsen, Hammerfest Sekretær og datadirektør: Synnøve Pettersen, Kokelv Styremedlem: Stig Are Brun, Hammerfest Varamedlem:  Lise Bernhart, Alta Kenneth Kleppe, Karasjok Revisorer:  Merete Dølør Jan Alexander Berg Valgkomité:  Sonja Falch – leder Aud Reinholdtsen Jan Dølør Årsmøtet blir holdt 11.mars 2016 […]

Read More →

Read More →

SYNLIGHETSPROSJEKTET – det er viktig å bli sett

SYNLIGHETSPROSJEKTET – det er viktig å bli sett

Vi opplever at mange med autismespekter diagnoser ikke klarer, får til, tør eller ønsker å være åpen om sine utfordringer, sin diagnose eller sitt tilretteleggingsbehov. Mange forklarer at de ønsker å kunne være åpne, men at det oppleves som et tabu å stå fram med en slik diagnose, en annerledeshet eller psykiske vansker. Noen sier […]

Read More →

Read More →

Kurs om skolevegring

Kurs om skolevegring

I oktober arrangerer vi kurs i Alta og Kirkenes. Kurs om skolevegring • Når skolen ikke er et sted å være. Hva gjør vi da? • Et kurs for lærere, miljøarbeidere, helsesøstre, barnevernsansatte, fagfolk og foresatte • Alta: tirsdag 25.oktober i auditorium 1042 på Høgskolen • Kirkenes: onsdag 26. og torsdag 27.oktober i auditoriet på […]

Read More →

Read More →

Handlingsplan 2016

Handlingsplan 2016

AV AUTISMEFORENINGEN I NORGE 2016 Overordnet mål: Ivareta interessene for personer med autismespekter diagnoser i Finnmark. Område 1 Opplæring/utdanning Mål Arbeide for at alle med autisme/Asberger syndrom får individuelt tilrettelagte opplærings- og utdanningstilbud. Tiltak 1.1 Bidra til skolering av fagfolk innen opplæring/utdanning og omsorg om diagnosene og konsekvenser av disse generelt og for den enkelte. 1.2 Jobbe […]

Read More →

Read More →

Top