ÅRSMØTE

Gammelt innlegg

Merk at dette innlegget ble publisert for mer enn 2 år siden. Informasjonen i innlegget kan derfor være utdatert.

i Autismeforeningen i Finnmark

avholdes 9.mars 2019 
klokken 10.00 – 14.00 
i Karasjok på Scandic Hotel

Vanlige årsmøtesaker.

Det gis ikke støtte til reise og opphold i forbindelse 
med kurshelgen.

About the Author

Top