Det gode liv med støtte av teknologi

 Ipad som hjelpemiddel i hverdagen for språkløs jente med autisme.                                                                                

Teknologi er konkret, forutsigbart, og ikke avhengig av enkeltpersoner. Det kan med andre ord gi en viktig støtte i hverdagen til personer med autisme. Dette viste seg å være en realitet for Else Kathrine.

Av vernepleier Alexander Øfelt og journalist Karina Søvik

Nyere studier viser at teknologiske hjelpemidler som smarttelefon, MP3-spiller, nettbrett og smartklokke kan bidra til en bedre hverdag for mennesker med Asperger syndrom og autisme. Disse verktøyene er nyttige for å kunne planlegge tid og aktiviteter. I tillegg baner det vei for nye kommunikasjonsmuligheter. Foreløpig baserer hovedvekten av studiene seg på teori.

Dette var utgangspunktet for en assistentgruppe i Haugesund som var på jakt etter ny kunnskap for å bedre hverdagen til Else Kathrine. Hun har diagnosene autisme og dyp psykisk utviklingshemning. I januar 2013 reiste vernepleier Alexander Øfelt for å delta på Bettshow-messen i London. Bett er primært en datamesse for fremvisning av ny teknologi for læring i skolen. Her finnes det i tillegg en «Special needs» avdeling som har fokus på teknologiske hjelpemidler for mennesker med spesielle behov, primært innen kognitiv opplæring. På messen snakket Alexander Øfelt med flere representanter fra IKT-selskaper som hadde startet arbeidet med å utarbeide digitaliserte hjelpemidler. En tydelig trend på markedet var bruk av Ipad og ulike applikasjoner tilpasset dette nettbrettet.

Else Kathrine har en BPA-ordning der målet er at hun skal leve et godt og meningsfullt liv. Det er derfor viktig at hun får oppleve trygghet, glede og mestring i hverdagen. Viktige forutsetninger for dette er at hun har oversikt over dagens aktiviteter og gjøremål, får mulighet til å utvikle nye ferdigheter, delta i samspill med andre, og å kunne formidle egne ønsker og behov.

En av de store utfordringene hennes er å tolke og forstå omgivelsene, og å selv bli forstått. Med en sterkt begrenset evne til å forstå og til å uttrykke seg, kan det lett oppstå vanskelige situasjoner, utrygghet og frustrasjon. Et sentralt spørsmål var derfor hvordan en kunne tilpasse de nye teknologiske hjelpemidlene til hennes behov.

Med en nyinnkjøpt iPad for hånden, var arbeidet i gang. Appen «Autism Apps» gir kategoriserte lister med oversikt over applikasjoner tilpasset mennesker med autisme. Med utgangspunkt i Else Kathrine sine forutsetninger, ble det tatt en gjennomgang av listene. Ettersom hun kan være skeptisk til introduksjoner av nye ting, og selv har store problemer med å uttrykke egne behov, ble det lagt stor vekt på pris og brukervennlighet.

Else Kathrine verdsetter gode lesestunder. Det virket derfor naturlig å fokusere på dette i introduksjonsfasen av iPaden. Appen «Book Creator» gjorde det mulig å skanne bøkene hennes og lese dem inn som en lydbok. I «iBooks» fikk hun dermed et oversiktlig bibliotek med favorittbøkene sine. I starten varierte en ved å lese for henne eller å håndlede henne til å trykke på «lydsymbolet» på sidene i bøkene. Målet var at hun etter hvert skulle se på nettbrettet som et hjelpemiddel, der hun også på «egenhånd» kunne få en fin lesestund.

Når hun etter hvert begynte å finne frem iPaden på eget initiativ, ble det arbeidet med å finne en app som kunne erstatte dagsplanen som hun fra tidligere av hadde i papirformat. Valget ble «Choiceworks», som er en oversiktlig plan hvor man kan føre opp inntil åtte piktogrammer samt gi henne to muligheter til å velge aktiviteter. Det var overveldende å se hvor positiv Else Kathrine var til den nye dagsplanen. Imponerende også å se hvor forsiktig og fint hun behandlet Ipaden.

Etter en stund fant en at iPaden og Choiceworks også kunne fungere som en ”handleliste” for Else Kathrine når hun skulle på butikken for å handle. Fra å være passiv tilskuer fikk hun nå mulighet til påvirke hva som skulle stå på handlelisten samt å være aktiv deltaker på butikken.

                  

Det er en rivende utvikling innen IKT-teknologien, og det blir stadig utviklet nye og spennende løsninger og verktøy. Assistentene til Else Kathrine er derfor på stadig på utkikk etter nye muligheter og arenaer der hun kan bruke iPaden som et hjelpemiddel. Målet fremover er at Else Kathrine i større grad skal kunne bruke iPaden aktivt på egenhånd. Mulighetene ser ut til å være uendelige.

Kontaktinformasjon:
Bjørg Røstbø, bjorg.rostbo@haugnett.no

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer