Autismeforeningens Familiejulebord i Bodø

Torsdag 8. desember
Klokken 17.30 - 20.00
Tusenhjemmet, Prinsensgate 130, Bodø