Autismeforeningen arbeider for

Autismeforeningen arbeider for

  • at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med autismespekterdiagnoser (ASD)
  • like muligheter for deltakelse i samfunnet
  • forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv
Bilde av en gutt med teksten "Hva er autisme?"
Dette er en gutt som ser litt molefunken ut.