Fakta om: Rett til spesialundervisning

Med spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever som ikke har utbytte av den ordinære undervisningen. Det skal fattes…

Les mer

Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Hjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse: som kan forstå og ta deres perspektiv som kan se og ivareta…

Les mer

Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Grunnleggende prinsipper: Det finnes ingen legemidler som virker på grunnvansken autisme Den primære behandling ved autisme er tilrettelegging av miljøet…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. (se også EIBI) ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er…

Les mer

Fakta om: Avlastning

Avlastning er hjemlet i Lov kommunale helse- og  omsorgstjenester § 3-2 (6) d. Personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid for…

Les mer

Autismespekteret — en kort innføring

Endelig er Autismeforeningens nye brosjyre om autismespekteret ferdig trykket. Brosjyren er utarbeidet av Autismeforeningens Faglige Råd. Vi legger den også…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Elever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle forskjeller og veldig ulike behov, og det finnes ikke noen «mal»…

Les mer

Fakta om: Barn med ASD og spesialundervisning – Ofte stilte spørsmål

 [printfriendly] Hva gjør du som foresatt når du har et barn du tenker har behov for spesialundervisning? Du kan ta…

Les mer