Fakta om: Rett til spesialundervisning

Dette er del 3 av 6 i serien Faktaark fra Faglig RådMed spesialundervisning menes et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud til elever…

Les mer

Fakta om: Forutsetninger for at personer med ASD skal kunne leve et mest mulig meningsfullt og selvstendig liv

Dette er del 4 av 6 i serien Faktaark fra Faglig RådHjelpere og samarbeidspartnere med tilstrekkelig kunnskap og kompetanse: som…

Les mer

Fakta om: Bruk av legemidler ved autismespekterdiagnoser

Dette er del 1 av 6 i serien Faktaark fra Faglig RådGrunnleggende prinsipper: Det finnes ingen legemidler som virker på…

Les mer

Fakta om: Ord og forkortelser

ABA Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse. (se også EIBI) ADL Dagliglivets ferdigheter (Activities of Daily living). Ferdigheter som er…

Les mer

Fakta om: Avlastning

Dette er del 2 av 6 i serien Faktaark fra Faglig RådAvlastning er hjemlet i Lov kommunale helse- og  omsorgstjenester…

Les mer

Autismespekteret — en kort innføring

Endelig er Autismeforeningens nye brosjyre om autismespekteret ferdig trykket. Brosjyren er utarbeidet av Autismeforeningens Faglige Råd. Vi legger den også…

Les mer

Fakta om: Rettigheter vedrørende opplæring og ressurstildeling på skolen

Dette er del 5 av 6 i serien Faktaark fra Faglig RådElever med autismespekterdiagnose er en gruppe med store individuelle…

Les mer

Fakta om: Barn med ASD og spesialundervisning – Ofte stilte spørsmål

 [printfriendly] Hva gjør du som foresatt når du har et barn du tenker har behov for spesialundervisning? Du kan ta…

Les mer