april, 2011

Skriv om dine opplevelser

Skriv om dine opplevelser

Kjære medlemmer! Autismeforeningen har fått midler til å utarbeide og gi ut et hefte om familie og ASD. I den anledning ønsker vi å invitere dere til å komme med bidrag til heftet. Bidragene må dreie seg om hvordan det oppleves å leve i en familie med et familiemedlem som har Autismespekterdiagnose. les mer her […]

Read More →

Read More →

Top