oktober, 2010

Vi inviter til kurs:

Vi inviter til kurs:

SELVSTENDIGHET SOM MÅL Foreleser: Torill Fjæran-Granum NB! Ny påmeldingsfrist: 26.11 Kurset tar opp hvilke vansker og behov personer med autisme og Asperger syndrom har i forhold til egen selvstendighet. Å tilrettelegge for selvstendighet innebærer å ta hensyn til hvor hovedpersonen er på nåværende tidspunkt og ha realistiske forventninger til hvordan han/hun kommer seg til neste nivå. […]

Read More →

Read More →

Top