Årsmøtet 2021

Styret hadde planlagt at årsmøtet skulle holdes i slutten av februar, men av hensyn til smittevernsregler innså vi at det vanskelig ville la seg gjøre. Styret kommer fra 5 forskjellige kommuner og selv om mye kan gjøres digitalt (noe vi har gjort i over ett år) er det viktig for styret å komme sammen for å gjennomføre enten et fysisk eller digitalt møte. Vi håper på at møtet snart lar seg gjennomføre.