Årsmøte 2022

AIN Rogaland Årsmelding 2021 (3)Årsbudsjett 2022Årsregnskap 2021

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR AUTISMEFORENINGEN,

ROGALAND 29.1.22 kl 12.00

       Da der fremdeles er mye smitte i samfunnet har vi også i år valgt å gjennomføre årsmøtet digitalt, på teams. For dere som vil være med, meld dere på linken under her. Deretter vil dere motta en link til selve møtet når det nærmer seg møtedato.

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Fylkeslagets årsmelding 
 5. Revidert regnskap
 6. Vedta fylkeslagets budsjett
 7. Innkomne saker
 8. Valg
  – Representanter til styreverv
  – 2 tillitsvalgte revisorer, eller 1 statsautorisert revisor velges for 1 år
  – Valgnemnd, 2 personer velges for 1 år

Påmelding via linkPåmelding via link: https://forms.gle/pbDCpGy7nwJmNnpp7

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer