Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Fagdag: Autisme og psykisk helse

Scandic Bodø

Hvert år arrangerer Autismeforeningen i Norge en fagdag for medlemmer, spesialister, helsepersonell og øvrige beslutningstakere som jobber med autsmespekterdiagnoser. Årets…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.