Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Hemit-konferansen 2018

Scandic Lerkendal Klæbuveien 127 A, Trondheim

Helse Midt-Norge og NTNU Helse ønsker sammen å fremme bruk av ny teknologi og innovasjon. Derfor er det for 2018…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.