Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

Nordland fylkeslag inviterer til seminar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014. Program

Nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

Nordland fylkeslag inviterer til seminar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014. Program

Nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

Nordland fylkeslag inviterer til seminar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014. Program

Nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

Nordland fylkeslag inviterer til seminar om nye diagnosekriterier og tilrettelagt opplæring 13. og 14. februar 2014. Program

Metodedager

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

På dette seminaret har vi valgt SPISS kompetanseservice til å forelese for oss. SPISS er en virksomhet med spisskompetanse på…

Metodedager

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

På dette seminaret har vi valgt SPISS kompetanseservice til å forelese for oss. SPISS er en virksomhet med spisskompetanse på…

Metodedager

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

På dette seminaret har vi valgt SPISS kompetanseservice til å forelese for oss. SPISS er en virksomhet med spisskompetanse på…

Metodedager

Nordlandssykehuset Psykiatri Kløveråsveien, Bodø

På dette seminaret har vi valgt SPISS kompetanseservice til å forelese for oss. SPISS er en virksomhet med spisskompetanse på…

Seminar: Fra barn til voksen i eget hjem

Festsalen Nordlandssykehuset, Rønvik Mellomåsveien 4, Bodø

Da har vi gleden av å ønske Rigmor Tveråli og Vegard Henriksen velkommen til Bodø. I tillegg skal Siw-Helen og…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.