Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

kurs i regi av undervisningsenheten, Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør‐Øst. Påmeldingsfrist:…

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

kurs i regi av undervisningsenheten, Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør‐Øst. Påmeldingsfrist:…

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

kurs i regi av undervisningsenheten, Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør‐Øst. Påmeldingsfrist:…

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

kurs i regi av undervisningsenheten, Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør‐Øst. Påmeldingsfrist:…

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

Blant mennesker med autismespekterforstyrrelser, er sannsynligheten for å få epilepsi betydelig høyere enn hos befolkningen ellers. Kombinasjonen av autisme og epilepsi kan også gi noen ekstra utfordringer, utover det som følger av diagnosene hver for seg. I tillegg, kan være vanskelig å skille symptomer som knytter seg til epilepsi fra symptomer som knytter seg til autisme.

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

Blant mennesker med autismespekterforstyrrelser, er sannsynligheten for å få epilepsi betydelig høyere enn hos befolkningen ellers. Kombinasjonen av autisme og epilepsi kan også gi noen ekstra utfordringer, utover det som følger av diagnosene hver for seg. I tillegg, kan være vanskelig å skille symptomer som knytter seg til epilepsi fra symptomer som knytter seg til autisme.

Epilepsi og autisme

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE; Undervisningspaviljongen (bygg D1, nr 98) G. F. Henriksens vei 40, Sandvika

Blant mennesker med autismespekterforstyrrelser, er sannsynligheten for å få epilepsi betydelig høyere enn hos befolkningen ellers. Kombinasjonen av autisme og epilepsi kan også gi noen ekstra utfordringer, utover det som følger av diagnosene hver for seg. I tillegg, kan være vanskelig å skille symptomer som knytter seg til epilepsi fra symptomer som knytter seg til autisme.

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.