Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Funkisfrokost: FN-konvensjonen

NHFU Schweigaardsgt 12, Oslo

Hei, Vi inviterer til Funkisfrokost på kontoret! Temaet er FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne og hvordan konvensjonen kan brukes…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.