Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Frokostmøte – Tema: Funksjonshemmede i jobb?

Litteraturhuset Wergelandsveien 29, Oslo

Bakgrunn: Regjeringen vil senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet. Tross velvilje, innsats og store summer til virkemidler er ikke flere…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.