Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Dagskonferanse Levekår

Statens Hus Prinsens gate 1, Trondheim

Inviterer til dagskurs om Overganger- Fra ungdomsskole til videregående skole og til videre utdanning, arbeid eller dagtilbud Onsdag 14. februar…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.