Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Hjelp til dem som ikke vil ha hjelp

Forskningsparken Gaustadalléen 21, Oslo

Hvordan hjelper vi mennesker som trenger psykiatrisk behandling, men som ikke ønsker det? Dette er et vanskelig tema som angår…

En frisk hjerne gjennom hele livet

Litteraturhuset Wergelandsveien 29, Oslo

Ingenting kan måle seg med hjernen vår. Den er vårt viktigste og uerstattelige organ. Hjernen påvirkes av bl.a. miljøet rundt…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.