Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Regional pasientsikkerhetskonferanse 2018

Helse Nord RHF Sjøgata 10, Bodø

14. og 15. februar 2018 arrangerer Helse Nord den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø. Konferansen er godkjent som valgfritt kurs av…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.