Aktivitetsgruppe for barn under 18 år i sør-fylket

Aktivitetsgruppe Rogaland ASD vil fra april til september 2019 arrangere tur til Skogsprett, overnattingstur til Mån Friluftsgård, kinotur med bespisning og en 4. aktivitet som er under planlegging. Barn med ASD som har husstandsmedlemsskap i AiN blir sponsa på disse aktivitetene.

Ønsker dere å bli en del av aktivitetsgruppa?
1) Få dere hovedmedlemsskap til dere selv i AiN
2) Få husstandsmedlemsskap til barnet med ASD i AiN (Autismeforeningen i Norge).
3) Send deretter en melding på messenger på autismeforeningens facebook-side om at dere ønsker tilgang til FBgruppa til aktivitetsgruppa, hvor informasjon om og påmelding til aktivitetene foregår.

Aktivitetsgruppa er åpen for alle under 18år, men aktivitetene tilpasses oftest kjernen av barna som er født 2007-2011.