Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Glykoproteinoser, mukopolysakkaridoser og mitokondriesykdommer

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Barn og unge i grunnskolealder med en av følgende diagnoser og deres familie og tjenesteytere. Aspartylglukosaminuri (AGU) α-Mannosidose β-Mannosidose…

POLYFON-konferansen 2018

Egget Parkveien 1, Bergen

Kunnskapsklynga POLYFON arbeider for at musikkterapi skal vere tilgjengeleg for dei brukarane som ønskjer og treng det. Samarbeidet fokuserer på…

Å være ungdom med en sjelden diagnose

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser Sandbakkveien 18, Ski

Målgruppe: Ungdom i alderen 12 til 18 år med en av Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale…

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.