Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Saksbehandlerkurs (BPA)

25. april 2018 kl. 08:30 - 26. april 2018 kl. 16:00

BPA for saksbehandlere 25.-26. April 2018

Pris 6800 kr

Mulighet for tilskudd
Fylkesmannen kan gi tilskudd til kurs om BPA under tilskuddsordningen for «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd»

(statsbudsjettets kapittel 0761, post 68). Søknadsfristen har tidligere år vært 1. april. Kontakt Fylkesmannen lokalt for mer informasjon.

Påmelding http://www.omsorgsjuss.no/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/

Påmeldingsfrist
12. april 2018

Ledige plasser Ja

Hotellrom
Våre kunder booker rom selv, men får rabatt ved booking av rom på Scandic Helsfyr. Bookingkode oppgis ved påmelding.

Målgruppe
Saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten

Kursholdere
Hege Weimand Larsen (BPA-skolen) og Marianne Skattum

Antall dager
To dager

Anbefalte forkunnskaper
Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler

Beskrivelse
Vi tilbyr nå et nyutviklet saksbehandlingskurs om BPA i samarbeid med BPA-skolen.

Kurset tar for seg de alminnelige reglene om rett til BPA i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a annet ledd og særreglene om BPA i § 2-1 d.

Reglene om BPA byr på mange utfordringer for saksbehandlerne i kommunene, sammenlignet med de alminnelige reglene om helse- og omsorgstjenester. Hovedårsakene til dette er både at selve jussen er mer innviklet enn ellers og at de organisatoriske sidene ved BPA er mer komplekse enn for andre tjenester. På kurset gjennomgås både de juridiske og organisatoriske sidene ved ordningen, samtidig som det forsøkes å gi en dypere forståelse for brukergruppas behov og ønsker.

BPA innebærer at tjenestene organiseres på en grunnleggende annerledes måte enn ordinære helse- og omsorgstjenester, ved at brukeren selv er arbeidsleder for sine assistenter, eventuelt at brukerens partsrepresentant bistår med arbeidsledelsen eller representerer brukeren i denne rollen. I tillegg er det svært vanlig å benytte private leverandører av BPA-tjenester, både ideelle og kommersielle selskaper. Dette medfører at både representasjonsregler, arbeidsrett, kontraktsrett og problemstillinger knyttet til regelverket om offentlige anskaffelser må gjennomgås for å få en full oversikt over de rettslige sidene ved BPA-ordningen.

Metode
Det veksles mellom forelesning og case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.

Program
Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Kaffe
Kl. 09.00 – 11.30 Bakgrunn for og formål med BPA-ordningen. Hva er BPA? Hvem er brukerne?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Regelverket og saksbehandling – generelt om personlig assistanse og spesielt om brukerstyrt personlig assistanse, vanskelige sider ved BPA

Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Kaffe
Kl. 09.00 – 11.30 Regelverk og saksbehandling fortsetter. Case.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Spørsmål knyttet til anskaffelsesrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Praktiske forhold knyttet til organisering og drift av BPA-ordningen.

Omsorgsjuss AS tilbyr en rekke kurs som samlet er ment å dekke behovet for opplæring i forvaltningsrett og helse- og omsorgsrett innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

Vi kan også holde de fleste kursene våre lokalt hos en eller flere kommuner som ønsker å arrangere dette selv, eller for fylkesmannsembeter som ønsker å tilby kurs til kommunene i sitt fylke. Ta gjerne kontakt med oss for å få pristilbud på lokale kurs!

Ta kontakt med kursansvarlig for dette kurset Marianne Skattum på post@omsorgsjuss.no eller på telefon 45 81 38 95 om du har spørsmål.

Detaljer

Start:
25. april 2018 kl. 08:30
Slutt:
26. april 2018 kl. 16:00
Kategori for Arrangement:
View Arrangement Website

Arrangør

BPA-skolen

Sted

Scandic Helsfyr
Strømsveien 108
Oslo, 0663 Norway
+ Google-kart

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.