Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Hvordan kan vi hjelpe barn og unge med ADHD?

4. mai 2015 kl. 09:00 - 16:00

«What works for children with Adhd? New perspectives and interventions»

 

Kursinnhold

Av dem som henvises til psykisk helsevern sliter en stor andel (ca. 25% ) med utfordringene forbundet med tilstandsbildet ADHD. Mange av disse barna sliter på mange områder, bl.a. språklig og sosialt. Mange kommer til kort og blir underytere i skolen. Nyere forskning på området peker ut innfallsvinkler til bedre forståelse og nyttige intervensjoner.

Dagsprogram 4.mai 2015:

08.30-9.00: Registrering og kaffe

09.00-10.00: ADHD in DSM-5: Implications for working with
children in school. Key historical changes

10.15-11.00: Lifespan changes in ADHD: Planning for transitions

11.15-12.00: ADHD and language difficulties: Implication for assessment, learning and self-regulation

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Promoting and supporting the spoken language in children and adolescents with ADHD

14.00-16:00: Academic difficulties associated with ADHD: What can we do in school?

Foreleser(e)

Rosemary Tannock er en praktisk orientert, internasjonal toppforsker innen fagfeltet utviklingsforstyrrelser hos barn og unge. Hun er professor emerita ved universitetet i Toronto og er senior forsker ved Hospital for Sick Children i Toronto, Canada. Hennes kliniske forskningsprogram har hatt fokus på særtrekk og behandling av kognitive og akademiske svikt en finner ved Adhd. Forskningen har støtte fra kanadisk Institutt for helseforskning og fra utdanningsvitenskaplige institutter i USA.
Hun er internasjonalt kjent som en sentral bidragsyter innenfor både undervisning og forskning på forståelse, kartlegging, diagnostikk og behandling av Adhd. Hun har publisert mer enn 160 fagfellevurderte artikler.
Hun har vært spesielt opptatt av overføring av kunnskap som kan omsettes til praktiske tiltak på barn og unges læringsarenaer.

Kursansvarlig(e)

Psykologspesialist Anne-Grethe Urnes og kurskoordinator Ingunn Ertzeid

Målgruppe

Både ansatte i psykisk helsevern, i skolehelsetjenesten, skolesystemet og i barnevernet burde ha nytte av dette kurset med nyere kunnskap på feltet.

Sted

RBUP Øst og Sør
Gullhaugveien 1-3
Oslo, 0405 Norway
+ Google-kart

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.