Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

12. november 2018

NOK100

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom.

Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser.  Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne.

Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

For mer informasjon, se her. For å laste ned informasjon om konferansen, se her.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten; psykiatri, habilitering og somatikk, men er aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Konferansen gjennomføres i fire byer i Norge i november 2018. Det vil også være mulig å følge konferansen som videokonferanse.

Sted

RBUP Øst og Sør
Gullhaugveien 1-3
Oslo, Oslo Norge
+ Google-kart

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.