Regionale, nasjonale og internasjonale arrangementer. (For lokale kurs og arrangementer, se fylkeslagenes nettsider.)

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette event har allerede funnet sted.

Fagsnakk: God helsekommunikasjon på tvers av kulturer

6. februar 2018 kl. 14:00 - 15:00

LikeverdUKA:
I fagmiljøer om migranthelse er «health literacy» et begrep som handler om pasienters kunnskapsnivå og forståelse av vestlig medisin. Hvordan kommuniserer helsepersonell best med pasienter som har andre forståelser av hvordan kroppen fungerer og hva som skal til for å bli frisk? Kan vi lære noe av å tydeliggjøre vår egen helseforståelse og vår egen kultur?

Kom på Fagsnakk og hør presentasjon med lege, idehistoriker og førsteamanuensis ved UiO, Anne Helene Kveim Lie. Hun ble valgt til en av ti fantastiske formidlere i Morgenbladets kåring i 2016, så vi har høye forventninger!

Foredraget er initiert av helsepersonell på St. Olav. Foredraget er en del av LikeverdUKA, et samarbeid mellom Prestetjenesten ved St. Olavs hospital og Bibliotek for medisin og helse.

Når: 6. februar kl 14:00 – 15:00
Hvor: Bibliotek for medisin og helse, 2.etg i Kunnskapssenteret
Ta gjerne med matpakke – vi serverer kaffe og te.
Arrangementet er gratis. Velkommen!

Om foredragsholderen:
Anne Helene Kveim Lie er utdannet lege og idèhistoriker og er førsteamanuensis i medisinsk historie. Kombinasjonen av legeutdannelse og historieutøvelse har ført til en sterk interesse for historisering: Hun har særlig vært opptatt av hvordan sykdommer, medisinske praksiser og medisinsk teknologi kommer til. Dette, at mye av det vi i dag oppfatter som naturlig og nødvendig, har en historie, kan gjøre oss mer ydmyke over samtidige problemstillinger. Hva er det historikere om 100 år kommer til å si om oss? er et spørsmål alle helsearbeidere på et eller annet tidspunkt burde stille seg.
Blant hennes forskningsområder er historien til medisinske beslutninger, reproduksjonshistorie og infeksjonssykdommers historie. I de senere år har hun i særlig grad undersøkt fremveksten av antibiotika og dets bruk og regulering gjennom de siste femti år. Hun har også interessert seg for medisinske tekster, herunder bruk av metaforer og språklige virkemidler, både historisk og i vår egen samtid.
http://www.med.uio.no/helsam/personer/vit/ahlie/index.html

Om prosjektet – Likeverdige helsetjeneste:
Like gode tjenester til alle som trenger det, når de trenger det – uavhengig av etnisk bakgrunn, språk, tro eller livssyn, alder, kjønn, seksuell orientering, bosted, funksjonsevne og sosioøkonomiske forutsetninger. https://stolav.no/seksjon/nyheter/Sider/En-helsetjeneste-for-alle-.aspx

Faglig kontaktperson: Fostervold, Marianne Eidem
Målgruppe: Ansatte i Helse Midt-Norge; Studenter, nyansatte, vikarer og hospitanter; Spesialisthelsetjenesten i andre helseregioner; Primærhelsetjenesten Helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter
____
Formidle forskning?
Ønsker du å formidle forskningen din til et bredere publikum? Har du et aktuelt tema du vil diskutere, eller en ny bok du vil presentere?
Ta kontakt på post@bmh.ntnu.no for å samarbeide om arrangementer og utstillinger ved Bibliotek for medisin og helse.

Detaljer

Dato:
6. februar 2018
Tid
14:00 - 15:00
Kategori for Arrangement:
View Arrangement Website

Autismeforeningen er ikke ansvarlig for aktiviteter som ikke arrangeres av Autismeforeningen.